NHS Health Research Authority

Shrnutí výzkumu

Virus SARS-CoV-2, který způsobuje současnou pandemii nové koronavirové choroby 2019 (COVID-19), má za následek od prosince 2019 vysoký počet infikovaných lidí, jedinců s těžkým onemocněním vyžadujícím intenzivní péči v nemocnicích a úmrtí na celém světě.

Vitamin D je nezbytný pro normální funkci našeho imunitního systému a hraje zásadní roli při prevenci různých infekcí. Epidemiologický výzkum identifikoval vitamin D jako rizikový faktor pro závažnější COVID-19. Velmi časné klinické studie ukazují souvislost mezi nízkou hladinou vitaminu D a závažnějším onemocněním a smrtí na virus.

Co se týče vitamínu B12, časné počítačové modelování a laboratorní výzkum naznačují, že vitamín B12 se může vázat na nejméně jeden z virových proteinů, a tím zpomalit virovou replikaci. Neurologické znaky nedostatku COVID-19 a vitaminu B12 se překrývají. Naší hypotézou proto je, že hladiny vitamínu D a / nebo B12 jsou spojeny se závažnějším COVID-19.

Naším cílem je prozkoumat tuto skutečnost měřením hladin těchto dvou vitamínů ve vzorcích krve od 500 po sobě následujících dospělých pacientů, kteří byli v nemocnici v Addenbrooku hospitalizováni s respiračními projevy COVID-19.

Potom budeme hledat statistické důkazy o souvislosti mezi hladinami vitamínů a závažností onemocnění u těchto pacientů.

Pokud tento a další výzkum potvrdí naši hypotézu, bude třeba vyvinout další úsilí ke stanovení nejlepšího načasování, dávky a trvání léčby jedním nebo oběma těmito vitamíny pro prevenci a léčbu infekce SARS-CoV-2.

Takový výzkum a implementace jeho výsledků může začít rychle, protože přípravky na oba vitamíny jsou licencovány ve Velké Británii. Oba jsou levné, účinné při zlepšování hladin vitamínů a jsou dobře snášeny i při vysokých dávkách.

Tento výzkum je součástí celosvětového úsilí o snížení závažnosti pandemie COVID19.

Původní článek a detailnější informace k probíhajícímu výzkumu naleznete na: https://www.hra.nhs.uk/