Chemické sloučeniny v potravinách nebo nápojích, jako je zelený čaj, muskadinové hrozny a tmavá čokoláda, se mohou podle nové studie vázat na a blokovat funkci konkrétního enzymu nebo proteázy ve viru SARS-CoV-2.

Proteázy jsou důležité pro zdraví a životaschopnost buněk a virů, tvrdí odpovídající autor studie De-Yu Xie, profesor rostlinné a mikrobiální biologie na Státní univerzitě v Severní Karolíně. Pokud jsou proteázy inhibovány, buňky nemohou vykonávat mnoho důležitých funkcí – například replikaci.

„Jedním z cílů naší laboratoře je najít nutraceutika v potravinách nebo léčivých rostlinách, které inhibují buď to, jak se virus váže na lidské buňky, nebo množení viru v lidských buňkách,“ říká Xie.

Pro tuto studii vědci provedli počítačové simulace i laboratorní studie, které ukázaly, jak takzvaná „hlavní proteáza“ (Mpro) ve viru SARS-CoV-2 reagovala, když byla konfrontována s množstvím různých rostlinných chemických sloučenin známých pro své silné anti-zánětlivé a antioxidační vlastnosti.

„Mpro v SARS-CoV-2 je potřebný k tomu, aby se virus mohl replikovat a zkompletovat,“ říká Xie. „Pokud dokážeme inhibovat nebo deaktivovat tuto proteázu, virus zemře.“

Počítačové simulace ukázaly, že studované chemické sloučeniny ze zeleného čaje, dvou odrůd muskadinových hroznů, kakaového prášku a tmavé čokolády se mohou vázat na různé části Mpro.

„Mpro má část, která je jako „sáček“, který byl „naplněn“ chemickými sloučeninami,“ říká Xie. „Když byl tento sáček naplněn jistými látkami, proteáza ztratila důležitou funkci.“

Laboratorní experimenty in vitro ukázaly podobné výsledky. Chemické sloučeniny v zeleném čaji a muskadinových hroznech velmi úspěšně inhibovaly funkci Mpro. Chemické sloučeniny v kakaovém prášku a tmavé čokoládě snížily aktivitu Mpro asi o polovinu.

„Zelený čaj obsahuje pět hlavních testovaných chemických sloučenin, které se vážou na různá místa v kapse enzymu Mpro, aby blokovaly jeho funkci,“ říká Xie. „Rostliny používají tyto sloučeniny ke své ochraně, takže není překvapující, že listy a slupky rostlin obsahují tyto prospěšné sloučeniny.“

Celý článek a odkaz na původní vědeckou publikaci naleznete zde: https://www.futurity.org/