Poslední dny naznačují, že Slovensko je z nejhoršího venku, co se týče denních přírůstků hospitalizovaných a úmrtí souvisejících s onemocněním COVID-19. Doposud si pandemie COVID-19 na Slovensku vyžádala 11 531 obětí a více než 750 tisíc pozitivně testovaných na COVID-19, ať už antigenovými nebo PCR testy. (údaje platné k 26.4.2021). Zkušenosti z jiných evropských zemí poukazují na možný příchod 3. vlny na Slovensko v letním období, resp. v září, jak tomu bylo loni. Možnost očkování se za poslední měsíce rozšířila o nové vakcíny, ale na 60% proočkovanost se potřebuje očkovat ještě přibližně 2,3 milionu občanů.

Podrobnosti o patogenezi infekce COVID-19 dosud nejsou zcela jasné. Dostupné důkazy ukazují, že ji lze rozdělit do dvou fází:

  • Fáze 1 je asymptomatická fáze s detekovatelným virem nebo i bez něj
  • Fáze 2 je symptomatická fáze (s příznaky onemocnění) s vysokou virovou zátěží

Virus vstupuje do epitelu, hlavně dýchacích cest, po navázání svého proteinu S (SPIKE protein) na receptory ACE2 a následnou aktivací buněčných enzymů FURIN a TMPRSS2 na povrchu buněk. To umožňuje jeho množení a infekci okolních buněk a orgánů, což u řady pacientů vede k plnému rozvinutí onemocnění a příznaků.

Z hlediska prevence je fáze 1 klíčová, protože jedinci v tomto stádiu jsou nositeli viru a mohou tak nevědomky šířit infekci. Léčba ve fázi 1 spolu s narůstající specifickou adaptivní imunitní odpovědí a používáním antivirotik je rozhodující pro zabránění vstupu viru, množení viru v postižených orgánech (respirační, cévní, GIT aparát), a tak i možné progresi onemocnění do fáze 2. Management těchto pacientů proto zahrnuje podávání antivirových léků a/nebo doplňků stravy, které zvyšují imunitu proti virům. Zdravotní péče během fáze 2 se kromě zachování celkového zdravotního stavu postižených pacientů zaměřuje na používání léků včetně doplňků stravy, které potlačují probíhající oxidační stres, akutní zánět a cytokinovou bouři tak, aby se zabránilo poškození postižených orgánů, zejména plic.

V současné době nejsou žádné specifické léky proti SARS-CoV-2 (COVID-19). Hydroxychlorochin je původem antimalarikum, ivermektin je antiparazitikum. Vývoj nových antivirotik, specifických proti COVID-19, je velkou výzvou a vyžaduje značný čas a úsilí, a proto nebude otázkou příštích měsíců, ale let.

Již z předchozích epidemií SARS a MERS jsou důkazy, že přírodní látky v koření, bylinkách, ovoci, kořenech rostlin a zelenině mohou snížit riziko nebo závažnost široké škály virových infekcí posílením imunitní odpovědi a také jejich protizánětlivými, antioxidačními a virucidními vlastnostmi. Přestože doplňky stravy nejsou léky a nenahrazují jejich roli, použití přírodních látek může poskytovat preventivní, ale i terapeutickou podporu imunity v boji proti COVID-19.

Novinkou na poli „produktů na imunitu“, nedávno uvedenou na slovenský trh, je COVIRIN. COVIRIN je doplněk stravy s jedinečnou kombinací rostlinných nutraceutik (quercetin, kurkumin, katechiny včetně EGCG, glycyrrhizin, piperin), esenciálních minerálů (zinek, selen), vitamínů skupiny B (B3, B9, B12) a vitamínů C, D a E. Látky v COVIRINu mohou hrát podpůrnou funkci v prevenci i obou fázích COVID-19 infekce, neboť přispívají ke správnému fungování imunitního systému, normální funkci dýchacího systému, zachování zdravých sliznic, správné látkové přeměně homocysteinu (jeden z markerů zánětu a narušeného metabolismu během COVID -19), ochraně buněk před oxidačním stresem a snížení vyčerpání a únavy.

COVIRIN je určen ke komplexní podpoře imunitního systému v době COVID-19 pandemie pro kohokoli, kdo chce posílit svou imunitu proti virům, ale především pro lidi pracující v kolektivu, testovaných negat./pozit., zdravotnické pracovníky a rizikové skupiny jako jsou pacienti s vysokým krevním tlakem, diabetem, jinými metabolickými onemocněními, oslabenou imunitou a pro starší věkové ročníky.

Složení COVIRINu bylo vyvinuto specificky s ohledem na probíhající pandemii a obsahuje 13 aktivních látek, které spolupracují a vzájemně se doplňují pro komplexní podporu imunity proti virům, jako je SARS-CoV-2, ale působí i proti influenza viru (chřipka), rinovirům, HPV , herpes a jiným virům.

 

Quercetin je rostlinné nutraceutikum, polyfenol. Jeho extrakt je získán z květin Sofory japonské. Má prokázané antivirotické (i proti SARS-CoV-2), antioxidační, protizánětlivé, antifibrotické a prebiotické působení. Je ionoforem pro zinek (tj. váže zinek v plazmě a přenáší jej do buněk). Quercetin v kombinaci zvyšuje účinek kurkuminu a EGCG. Synergicky spolupůsobí s vitamíny C, D, E a selenem. Pouze cibule patří mezi tzv. běžné potraviny relativně bohaté na quercetin, avšak na denní dávku quercetinu v COVIRINU byste potřebovali zkonzumovat přibližně 1-2 kg očištěné cibule. Použití quercetinu je doporučeno ve směrnici I-MASK určené pro profylaxi a včasnou léčbu COVID-19, doporučeních American College of Allergy, Asthma & Immunology o používání vitamínů a výživových doplňků při COVID-19, a také doporučeních Slovenské společnosti pro alergologii a imunologii (SSAKI ) o možnostech profylaxe a léčby COVID-19. V nedávno zveřejněné klinické studii v Turecku u 113 zdravotnických pracovníků kombinace quercetinu, vitaminu C a bromelainu prokázala ochranný účinek před infekcí COVID-19.

Kurkumin je nutraceutikum, polyfenol získaný z extraktu pakořenu kurkumy, která se používá v asijské kuchyni a je jednou ze složek tzn. kari. Sušená kurkuma obsahuje pouze 2-6% kurkuminu, proto její konzumace pro akutní zdravotní účely je nepraktická. V 1 balení COVIRINu je množství čistého kurkuminu srovnatelné s obsahem v přibližně 250 g kurkumového prášku. Kurkumin má prokázané antivirotické (i proti SARS-CoV-2), bronchodilatační, protizánětlivé, antifibrotické a prebiotické působení. I kurkumin je ionofor pro zinek a zvyšuje tak jeho přenos do buněk. Synergicky působí s jinými nutraceutiky – quercetinem, katechiny, glycyrrhizinem ale i vitamínem C a E. Piperin a quercetin významně zvyšují jeho účinek.

Katechiny jsou nutraceutika, polyfenoly získané z extraktu zeleného čaje. Jelikož mají složité názvy, označují se zkratkami, jako C, GCG, EC, ECG, EGC a EGCG. Právě EGCG (epigallokatechin galát) je nejvíce zastoupeným a také nejvíce prostudovaným katechinem. Katechiny mají prokázané antivirotické (i proti SARS-CoV-2), protizánětlivé, antifibrotické a prebiotické působení. Užívání katechinů významně snížilo riziko výskytu respiračních infekcí včetně chřipky H1N1 u zdravotnických pracovníků. EGCG je silný ionofor pro zinek a tím zvyšuje jeho koncentraci v buňkách. Relativně bohatým zdrojem katechinů v běžných potravinách je zelený čaj nebo hrozny. V denní dávce COVIRINu je obsah katechinů z přibližně 4-6 šálků zeleného čaje, v celém balení cca 135 šálků zeleného čaje, avšak stále se stopovým obsahem kofeinu, jelikož COVIRIN obsahuje deko extrakt. Katechiny spolupůsobí synergicky s quercetinem, kurkuminem, piperinem, vitaminem C a E.

Glycyrrhizin je další rostlinné nutraceutikum přítomné v COVIRINu. Jedná se o triterpen získaný z extraktu lékořice. Glycyrrhizin je 50x sladší než cukr a používá se také jako přírodní sladidlo. Ve skandinávských zemích je oblíbený jako cukrovinka – „pendrek“ pro svou specifickou chuť a aroma. Má prokázané antivirotické (i proti SARS-CoV-2), antioxidační, protizánětlivé, antifibrotické a hepatoprotektivní působení. V Číně a na Blízkém východě byl před lety úspěšně používán v léčbě pacientů během epidemie SARS a MERS. Spolupůsobí s kurkuminem a vitamínem C. Pokud nejste milovníci lékořice nebo „pendreků“, běžný jídelníček průměrného Čecha glycyrrhizin neobsahuje.

Quercetin, kurkumin, katechiny a glycyrrhizin patří mezi nutraceutika s prebiotickými vlastnostmi. Mikroorganismy v gastrointestinálním aparátu vytvářejí dynamický ekosystém zvaný střevní mikrobiom. Mikroorganismy dokáží využívat prebiotika jako svoji potravu. Užitečné mikroby na oplátku tvoří různé látky s imunomodulačním a protizánětlivým účinkem, a brání osídlení střeva a dýchacího aparátu patogeny, což pozitivně ovlivňuje celkovou imunitu, vede ke zlepšení celkového zdraví střev a pomáhá při různých metabolických poruchách. Zlepšení profilu střevní mikroflóry pomocí personalizované výživy a doplňků, o kterých je známo, že zlepšují střevní imunitu, může být jedním z profylaktických způsobů, jak lze minimalizovat vliv COVID-19 u starších a pacientů se sníženou imunitou.

Piperin je alkaloid získávaný z extraktu pepře. Má prokázané antivirotické (i proti SARS-CoV-2), antihypertenzní, analgetické a protizánětlivé působení. Zrychluje metabolismus. Ve farmaceutickém průmyslu se považuje za důležitý „bioenhancer“, neboť zvyšuje biodostupnost a účinek mnoha živin, například vitamínů, betakarotenu, kurkuminu, EGCG, zinku, selenu, jakož i mnoha léků. Popisovanými mechanismy účinku piperinu jsou zvýšené prokrvení sliznice GIT spolu s modulací některých metabolických enzymů, výsledkem čehož je lepší využitelnost živin, nebo zvýšená biodostupnost některých léků.

Vitamín C je základní vitamín imunity. Prospívá imunitě, zvyšuje tvorbu interferonů, má antivirotické, antioxidační působení a snižuje zánětlivou reakci. Je jedním z klíčových živin u kriticky nemocných pacientů, kde se ale podává intravenózně a ve vysokých dávkách. Vitamín C spolupůsobí synergicky s quercetinem, vitamínem E, katechiny / EGCG, kurkuminem, glycyrrhizinem, vitamínem D, selenem a zinkem. Jeho používání je doporučeno ve směrnici I-MASK, doporučeních American College of Allergy, Asthma & Immunology a doporučeních Slovenské společnosti pro alergologii a imunologii (SSAKI).

Vitamin D je základní vitamín imunity ve formě D2 a D3 prohormonů rozpustných v tuku. Vitamin D hraje roli v široké škále tělesných systémů, včetně vrozených a adaptivních imunitních reakcí. Vitamin D zvyšuje vrozenou buněčnou imunitu stimulací exprese antimikrobiálních peptidů, jako je katelicidin a defenziny. Vitamin D také podporuje diferenciaci monocytů na makrofágy a zároveň zvyšuje produkci superoxidu, fagocytózu a ničení bakterií. Kromě toho je vitamin D schopen modulovat adaptivní imunitní odpověď potlačením funkce buněk pomocných T typu 1 a snížením produkce prozánětlivých cytokinů a interferonu-gama. Většina Slováků/Čechů trpí nedostatkem vitamínu D, jelikož náš běžný jídelníček obsahuje málo ryb/mořských plodů a opalováním (UVB) se Vitamin D vytváří pouze od Dubna do Září. Hnědá opálená pokožka však brání účinné tvorbě vitamínu D. Jeho nedostatek v organismu zvyšuje riziko infekce a zhoršuje průběh a úmrtnost na COVID-19. Adekvátní hladina měřeného 25-OH-vitaminu D je minimálně 30 ng/ml. Hladina pod 20 ng/ml znamená deficienci v plazmě cirkulujícího vitamínu D. Aktivátorem přeměny vitamínu D na jeho aktivní metabolity 25-OH-Vitamin D nebo také kalcidiol (v játrech) a kalcitriol (v ledvinách) je magnesium (hořčík). Při zvýšeném příjmu vitamínu D kolem 4-5 a více tisíc IU denně je proto nezbytný zvýšený přísun magnézia. Metabolismus vitamínu D včetně jeho vylučování je závislý na několika enzymech, jejichž kofaktorem je právě magnesium. Vitamin D spolupůsobí s polyfenoly, vitamíny C, E a dalšími živinami. Quercetin, kurkumin a pravděpodobně i jiné polyfenoly jsou signální molekuly vážící se na receptory vitaminu D. Použití vitamínu D je doporučeno ve směrnici I-MASK, doporučeních American College of Allergy, Asthma & Immunology a také doporučeních Slovenské společnosti pro alergologii a imunologii (SSAKI).

Zinek je esenciální mikroprvek, reguluje zánět, má antivirotický (i proti SARS-CoV-2) a antioxidační účinek. Při jeho pravidelné suplementaci se výrazně snižuje výskyt infekcí dýchacích cest. Jeho nedostatek v organismu naopak zvyšuje riziko infekce a zhoršuje průběh COVID-19. Mezi jeho hlavní mechanismy účinku patří inhibice RNA dependentní RNA polymerázy, což je enzym podílející se replikaci SARS-CoV-2 viru v buňce. V COVIRINu je účinek zinku potencován quercetinem, kurkuminem a EGCG, které jsou ionofory pro zinek, vychytávají jej z plazmy (např. po jeho suplementaci doplňkami stravy, nebo potravinami bohaté na zinek) a přenášejí jej do nitra buňky, kde může působit antiviroticky ve zvýšených koncentracích. Použití zinku je doporučeno ve směrnici I-MASK, doporučeních American College of Allergy, Asthma & Immunology a doporučeních Slovenské společnosti pro alergologii a imunologii (SSAKI).

Selen je další esenciální mikroprvek. Selen se podílí na tvorbě 25 různých tvz. selenoproteinů, které hrají důležitou roli při imunitních a metabolických procesech v těle. Většina Slováků/Čechů trpí jeho nedostatkem, protože půda v EU včetně Slovenska/Česka a vypěstované potraviny obsahují nízké množství selenu. Jeho doporučená denní dávka je 55 mikrogramů, zatímco průměrný denní příjem je přibližně 38 mikrogramů. Nedostatek selenu v organismu zvyšuje riziko a zhoršuje průběh virových infekcí včetně COVID-19. Několik států EU přistoupilo k fortifikaci půdy selenem jako k řešení jeho nedostatku v půdě a potravinách. Selen spolupůsobí synergicky s vitamínem C a E.

Vitamin B3 (nikotinamid, NAM) je ve vodě rozpustný vitamín skupiny B. Nikotinamid působí jako stavební jednotka NAD a NADP, obě látky jsou životně důležité během chronického systémového zánětu. NAD+ se uvolňuje v počátečních stádiích zánětu, má imunomodulační vlastnosti a snižují prozánětlivé cytokiny. NAD a ATP jsou vzájemně propojeny a rychlé spotřebování NAD během COVID-19 cytokinové bouře snižuje hladiny ATP, což vede k jejímu nedostatku, ztrátě energie a následné smrti buněk. S věkem se produkce NAD snižuje, proto jeho doplňování má význam zejména u rizikových a starších pacientů. Vitamin B3 spolupůsobí synergicky s quercetinem, vitamínem C, vitamíny B9 a B12.

Vitamin B9 (kyselina listová) je také ve vodě rozpustný vitamín. Jedná se o klíčový vitamín pro správný metabolismus zánětlivého/hyperkoagulačního markeru – homocysteinu. Patologické zvýšení homocysteinu se vyskytují při mnoha chronických stavech, zejména při kardiovaskulárních stavech souvisejících se stárnutím, a při SARS-Cov2. Vysoké hladiny homocysteinu zvyšují zánětlivé cytokiny, které se nadměrně produkují při syndromu uvolňování cytokinů nebo „cytokinové bouře“, zvyšují endotelovou dysfunkci, inhibují syntézu oxidu dusnatého a vedou k tvorbě trombů. Všechny tyto patologie jsou charakteristickými znaky závažného SARS-CoV-2. Kromě toho studie in-silico potvrdily vysokou vazebnou aktivitu kyseliny listové a jejího aktivního metabolitu na enzymy FURIN a TMPRSS2, které virus SARS-CoV-2 využívá ke vstupu do buněk. Publikované důkazy z vědeckých studií naznačují, že suplementace kyselinou listovou by mohla pomoci v ochraně před infekcí SARS-CoV-2. Zdá se, že těhotné ženy pravidelně užívající doplňky s obsahem kyseliny listové mají menší pravděpodobnost onemocnění COVID-19 a infikované ženy mají vyšší pravděpodobnost, že budou bez příznaků. Vitamin B9 spolupůsobí synergicky s quercetinem, vitamíny B3 a B12.

Vitamin B12 (kyanokobalamin) je další důležitý vitamín skupiny B. Spolu s kyselinou listovou patří mezi klíčové vitamíny zabezpečující správný metabolismus zánětlivého/hyperkoagulačního markeru – homocysteinu. Vitamin B12 snižuje oxidační stres, zlepšuje cirkulaci a působí protizánětlivě a analgeticky. Deficiencí vitamínu B12 trpí hlavně starší lidé a vegetariáni. Příznaky související s deficitem vitamínu B12 jsou v mnoha směrech podobné příznakům závažného COVIDu a v současnosti probíhá výzkum, jak jsou hladiny vitamínu B12 v těle spojené s vážnějším průběhem COVID-19. Nedávná klinická studie ze Singapuru sestávala ze 43 pacientů s COVID-19 ve věku ≥ 50 let, z nichž 17 dostávalo kombinaci vitaminu D, hořčíku a vitaminu B12. U pacientů léčených touto kombinací byla prokázána výrazně nižší pravděpodobnost potřeby „kyslíkové terapie“ a/nebo „intenzivní léčby“. Kromě toho studie in-silico potvrdily vysokou vazebnou aktivitu vitaminu B12 na Mpro – hlavní proteázu SARS-CoV-2 viru a enzym FURIN, který virus SARS-CoV-2 využívá ke vstupu do buněk. Vitamin B12 zvyšuje syntézu melatoninu, jehož použití doporučují směrnice I-MASK, American College of Allergy, Asthma & Immunology i Slovenská společnost pro alergologii a imunologii (SSAKI). Vitamin B12 je důležitý modulátor střevního mikrobiomu a 80% v potravě přijatého vitamínu využívají střevní bakterie. Vitamin B12 spolupůsobí synergicky s quercetinem, vitamíny B3 a B9.

Vitamin E (tokoferol) je antioxidant rozpustný v tucích, který chrání polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) v membránách buněk před oxidací, reguluje produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) a reaktivních forem dusíku. Prokazatelně snižuje riziko infekce dýchacích cest hlavně u starších. Vitamin E moduluje funkci T buněk přímým ovlivněním integrity membrány T buněk, přenosem signálu a dělením buněk a také nepřímo ovlivněním zánětlivých mediátorů generovaných z jiných imunitních buněk. Spolupůsobí synergicky se selenem, vitamínem C, quercetinem, kurkuminem a EGCG.

Balení COVIRINu obsahuje 90 kapslí sytě žluté barvy, která je přirozenou barvou kurkuminu a quercetinu. Doporučené dávkování je 1-2 tobolky 2x denně (maximální dávka 4 tobolky/den) s jídlem nebo po jídle (snídaně a oběd / oběd a večeře / snídaně a večeře), zapít dostatečným množstvím tekutiny. Užívání je možné i nalačno, ale pro optimální vstřebávání quercetinu a kurkuminu se doporučuje užívání s jídlem nebo po jídle. Tuk nebo olej napomáhají vstřebávání, ideální je tak například kombinace zeleninového salátu zalitého olivovým olejem. Tobolky jsou vyrobeny z celulózy a mají hladký zaoblený tvar pro pohodlné polykání. V případě poruch polykání lze kapsle otevřít a obsah vysypat do tekutiny. Obsah tobolky má sladkou chuť pro již zmiňovaný glycyrrhizin. Užívání 1x denně se nedoporučuje pro relativně krátký biologický poločas rostlinných nutraceutik. Dávkování v rámci doporučeného rozmezí denní dávky může být také přizpůsobeno riziku možné expozice viry, například při kontaktu s jinými osobami, cestováním v hromadné dopravě apod.

4 tobolky jako maximální doporučená denní dávka obsahují – quercetin 480 mg, kurkumin 480 mg, extrakt ze zeleného čaje 533 mg (celkové polyfenoly min. 523 mg, z toho katechiny min. 427 mg, a epigallokatechin gallát [EGCG] min. 26 , glycyrrhizin 107 mg, piperin 13 mg, vitamin D3 50 μg (2 000 IU), vitamin C 533 mg, zinek 27 mg, selen 133 μg, vitamin B3 27 mg, vitamin B9 – kyselina listová 43 vitamin E 20 mg.

COVIRIN není určen pro děti, protože koncentrace živin při denním doporučeném dávkování již při 2 kapslích výrazně přesahují denní referenční hodnoty příjmu u dětí. Protože COVIRIN obsahuje komplex vzájemně spolupůsobících látek a těhotné ženy užívají i jiné doplňky výživy – například s obsahem železa, magnézia, vitaminu B9 (kyselina listová). COVIRIN se proto u této skupiny i u kojících žen doporučuje pouze po konzultaci s lékařem. Vzhledem ke komplexnímu působení látek obsažených v COVIRINu nelze vyloučit jejich interakce s léky, zejména pokud pacient užívá léky známé jako inhibitory CYP 450 a/nebo P-gp. U pacientů užívajících takové léky se proto doporučuje opatrnost, například užívání COVIRINu s odstupem od užívání léků minimálně 3-4 hodiny a konzultace s lékařem. COVIRIN se nedoporučuje užívat, pokud je pacient nastaven na cyklosporin, takrolimus nebo warfarin.

COVIRIN neobsahuje laktózu, přidanou sacharózu, lepek, konzervancia, umělá sladidla a barviva.

Nejbližší týdny a měsíce ukáží, zda Slovensko/Česko opravdu zvládlo 2. vlnu COVID-19 epidemii, nebo počty hospitalizovaných a reprodukční číslo začnou opět stoupat. Potřeba posilování imunity jako předpoklad zvládnutí infekce bez vážných komplikací a zatěžování zdravotního systému (hospitalizace, plicní ventilace, JIS) tak zůstává nanejvýš aktuální. Netýká se to jen dosud neočkovaných, ale i očkovaných mezi 1. a 2. dávkou a do 14 dnů po druhé dávce. Potřeba „boostrování“ imunity bude důležitá i při cestách do zahraničí a na dovolené v důsledku možných mutací viru SARS-CoV-2 v budoucnosti.

COVIRIN je originální doplněk stravy vyvinutý a vyráběný na Slovensku. Svým vysokým obsahem rostlinných nutraceutik a celkem 13-ti vzájemně působících látek se zaměřuje na podporu imunity ve fázi prevence, jakož i v obou fázích probíhající COVID-19 infekce. Komplexní působení COVIRINu jde daleko za dnes již běžné používání kombinace vitamínů D a C a zinku. COVIRIN není lék, neléčí, a proto nenahrazuje úlohu léků jeho komplexní podporu imunity proti virům. COVIRIN má potenciál dopomoci v boji proti COVID-19.

Použitá literatúra: covirin.sk/referencie/