Vědci z Kjótské prefekturní lékařské univerzity a Ústředního výzkumného ústavu v Japonsku odhalili, že některé bioaktivní sloučeniny nacházející se v zeleném, černém a oolong čaji mají pozoruhodné antivirové aktivity proti koronaviru SARS-CoV-2, který je původcem koronavirového onemocnění (COVID-19).

K prosinci 2020 bylo Světové zdravotnické organizaci (WHO) hlášeno více než 66 milionů potvrzených případů COVID-19, včetně 1,5 milionu úmrtí. I když většina pacientů s COVID-19 zůstává asymptomatická nebo mírně symptomatická, riziko vzniku závažného onemocnění je u vnímavých jedinců stále vysoké.

V současnosti se k léčbě těžkých pacientů s COVID-19 běžně používají pro jiné účely schválené antivirové léky spolu s kortikosteroidy.

Vzhledem k vysokému profilu bezpečnosti a snášenlivosti několika rostlinných sloučenin bylo provedeno mnoho studií na vyhodnocení jejich účinnosti při léčbě SARS-CoV-2. Epigallokatechin galát (EGCG) je jednou z takových polyfenolových sloučenin nacházejících se v zeleném čaji, která vykazuje terapeutické výhody při kardiovaskulárních, metabolických, neurologických a infekčních chorobách a rakovině.

Oxidace EGCG vede ke vzniku několika multimerů, jako je například theasinensin A (TSA) a theaflavin 3, 3′-di-gallát (TFDG), což jsou různé druhy polyfenolových sloučenin nacházejících se v černém čaji a čaji oolong.

Design studie

V současné studii se vědci zaměřili na zkoumání účinků různých čajových sloučenin při eliminaci SARS-CoV-2. Konkrétně ošetřili SARS-CoV-2 virus různými čajovými extrakty a purifikovanými čajovými katechiny, deriváty katechinů a theaflaviny, aby se zdokumentovala antivirová účinnost těchto sloučenin. K uskutečnění experimentů použili buňky VeroE6 nadměrně exprimující enzym TMPRSS2 jako model in vitro.

Důležitá zjištění

Vědci pozorovali, že ošetření SARS-CoV-2 extrakty z černého, ​​zeleného a oolong čaje způsobilo významné snížení virového titru, které se nakonec snížilo pod detekovatelný rozsah. Z různých čajových extraktů vykazoval nejvyšší účinek extrakt z černého čaje. Čajové extrakty navíc silně inaktivovaly SARS-CoV-2 a zabránily poškození buněk VeroE6.

Vědci testovali různé čajové katechiny a teaflaviny k identifikaci potenciálních antivirových sloučenin. Zjištění ze studie odhalila, že EGCG, TSA a TFDG silně inaktivovali virus, přičemž TSA a TFDG vykazovali vyšší antivirovou aktivitu než EGCG.

V samostatné sadě experimentů předběžně ošetřili buňky VeroE6 pomocí EGCG, TSA a TFDG a buňky následně infikovali neošetřeným SARS-CoV-2. Je zajímavé, že pozorovali, že riziko infikování bylo stejně vysoké jak pro ošetřené, tak neošetřené buňky. Tyto objevy naznačují, že testované čajové sloučeniny jsou účinné při přímé inaktivaci viru, ale nemusí působit přímo na buňky, aby zabránily vstupu viru.

Pro další objasnění hodnotili množství virové RNA v buňkách, které byly infikovány virem ošetřeným EGCG, TSA nebo TFDG. Zjištění odhalila, že čajové sloučeniny, zejména TSA a TFDG, významně snižovaly replikaci a uvolňování SARS-CoV-2.

Mechanismus účinku

Pro přezkoumání způsobu působení aktivních látek v čaji byla kontrolována interakce mezi rekombinantním enzymem konvertujícím angiotensin 2 (ACE2) a doménou vážící receptor (RBD) virového proteinu spike v přítomnosti EGCG, TSA a TFDG. Zjištění odhalila, že TSA a TFDG silně a EGCG mírně inhibovali interakci.

Význam studie

Aktuální studie identifikuje potenciální bioaktivní látky v čaji s antivirovou aktivitou proti SARS-CoV-2. Protirakovinná, protizánětlivá, antioxidační a antimikrobiální účinnost těchto sloučenin je v literatuře dobře zdokumentována. I když konzumace několika šálků čaje nemusí stačit k dosažení účinné antivirové dávky těchto sloučenin v těle, vědci se domnívají, že orální příjem EGCG, TSA a TFDG může zajistit ochranu před SARS-CoV-2 v dutině ústní a gastrointestinálním traktu.

Celý článek a odkaz na původní vědeckou publikaci naleznete zde: https://www.news-medical.net/